THEORIELES

Welkom bij de Theoriepagina van autorijschool " Op Zijn Staart".

Via een tiental vragen kunt u uw kennis testen van de verkeersregels. Echter sommige regels gelden alleen in de omgeving Juinen/TerWeksel ,hou hier rekening mee!


Ga u gangvraag 1:

Mag je een middenvinger tonen aan iemand die u inhaalt met een Lada? :

klik hierNEE,WANT IK RIJ ZELF LADA! klik hierWEET IK VEEL! klik hierJA, EN TERECHT!

vraag 2:

Een asbak legen in een natuurgebied bij 160 km per uur, mag dat?:

klik hierNEE, ALLEEN BIJ 120 KM PER UUR klik hierDAT ZAL ME EEN ZORG ZIJN! klik hierJA, LEKKER SPANNEND!

vraag 3:

Na het nuttigen van een kratje bier, mag je dan nog rijden?:

klik hierJA, WANT HET IS MALTBIER klik hierNEE, ALLEEN MET WHISKY klik hierBURP,SORRY, WAT WAS DE VRAAG?

vraag 4:

Hoe hard mag je rijden in een woonerf? :

klik hierMINSTENS 80 KM PER UUR klik hier50 TOCH? klik hierIK HEB DAAR NIKS TE ZOEKEN

vraag 5:

Je vriedin zit tijdens het rijden op je schoot, mag dat? :

klik hierJA, WAT DACHT JIJ NOU? klik hierNEE JOH, ZE IS VEEL TE ZWAAR! klik hierWAAR HEB IK ANDERS EEN AIRBAG VOOR?

vraag 6:

Het is een mistige nacht, moeten mijn mistlampen aan? :

klik hierJA EN REGELMATIG TOETEREN klik hierBLIJF TOCH LEKKER THUIS klik hierMIJN MISTLAMPEN STAAN ALTIJD AAN!

vraag 7:

Er rijdt een Lada (of een koreaans merk) voor je die net onder de 120 rijdt mag je die opduwen? :

klik hierALLEEN IN HET WEEKEND klik hierNEE, INHALEN EN SNIJDEN! klik hierJA, LEUK TOCH?

vraag 8:

U wordt ingehaald door een begrafenisstoet, wat moet u doen:

klik hierEEN ANDERE AUTO KOPEN! klik hierNIET DE VOETGANGER UITHANGEN! klik hierVOLGENDE KEER EERDER TANKEN!

vraag 9:

De buurman blokeert de uitrit wat doet u? :

klik hierIK GOOI ZIJN AUTO OMVER! klik hierIK WACHT TOT IE WEG GAAT. klik hierIK BEL BIJ HEM AAN EN...

vraag 10:

Heeft het verkeer van rechts voorrang op het verkeer van links? :

klik hierIK HOU ME NIET BEZIG MET POLITIEK. klik hierNEE, WANT IK HEB MEER HAAST! klik hierDEZE VRAAG IS TE SERIEUS!


terug naar de index M. v.d. Brul © januari 97